top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

FerroScapes

Landschappen gemaakt van ijzer en roest

Ik werk als uitvoerend vormgever met name aan toegepast werk gemaakt van ijzer. Maar daarnaast heb ik ook geschilderd, getekend, films, installaties en land-art gemaakt. Een echte focus was er echter niet. Tot ik besloot mij te beperken tot het weergeven van het aardoppervlakte vanuit de ruimte. In eerste instantie met behulp van verf, maar na enige experimenten, ben ik verder gegaan met het werken in ijzer en roest. Soms verandert mijn metaalwerkplaats dan in een atelierruimte. Dit levert nieuw werk en inzichten op en deze werken heb ik FerroScapes gedoopt.

Ferro- verwijst naar ijzer; een schijnbaar weerbarstig materiaal. Maar door de manier waarop ik ijzer gebruik, geeft het mij als kunstenaar juist veel vrijheid. -Scapes verwijst naar landschap; een uitsnede van een oppervlak zoals je het ziet vanaf grote hoogte. Mijn landschappen zijn in mindere of meerder mate geabstraheerd; het lijnenspel, het ritme, de afwisseling van het relief dat uit het oppervlak steekt, een vorm die door de tijd lijkt te zijn ontstaan. Het roestproces kan ik sturen maar niet controleren en dat levert een natuurlijke, rijke gelaagdheid . Het reliëf en de huid van roest maakt een landschap waarop ieder een eigen verhaal kan projecteren.

De FerroScapes waren te zien zien tijdens PlateauKunst 2023.

bottom of page